Beste ALDI TALK klanten,
De diensten van ALDI TALK zijn vanaf 6 juni 2017 stop gezet.
Wij bedanken u voor het wederzijdse vertrouwen.
Voor verdere informatie of alternatieven klikt u hier.

Disclaimer
 
 

MEDION AG
Am Zehnthof 77
D-45307 Essen
Duitsland

Medion aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden producten, waaronder downloads stuurprogramma’s etc., alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Medion vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.