SMS S
SMS XXL
Data S
Data L
SMS S
SMS S
+Voor sms-goeroe's
+voor medium gebruiker

4
voor 30 dagen
 

SMS S
Bundelprijs€ 4,00
Datavolume400 SMS
Geldigheidsduur30 dagen

De bundel is geldig in België en in EU-landen gedurende een periode van 30 dagen na de activering.

U wenst SMS-Bundel S te activeren?

Hiervoor hebt u de volgende mogelijkheden:

Per SMS: Stuur SMSS naar het gratis sms-nummer 1966.

Via Internet: Op Mijn ALDI TALK. Selecteer Herladen en Bundels.

Via de gratis ALDI TALK App met uw smartphone: Start de ALDI TALK App. Kies Herladen en Bundels.

Hiervoor wordt 4 van uw beltegoed aangerekend.

Roaming voorwaarden voor het gebruik van de bundel in de EU vindt u hier

U wenst uw belwaarde en de geldigheid van de bundel op te vragen?

Hiervoor hebt u de volgende mogelijkheden:

Per SMS: Stuur BUNDLE USAGEALL naar het gratis sms-nummer 1966.

Via Internet: Op Mijn ALDI TALK. Selecteer Belwaarde.

Via de gratis ALDI TALK App met uw smartphone: Start de ALDI TALK App. Kies Belwaarde

Geen automatische verlenging!

Wanneer het beltegoed van de bundel volledig opgebruikt is of wanneer de geldigheidsperiode van de bundel verlopen is, ontvangt u hieromtrent via sms een bericht. Er is geen automatische verlenging. Nadien kan u SMS’en aan het normale tarief of de bundel meteen weer activeren. De SMS-Bundel kan slechts ÉÉN KEER per dag worden besteld.

Indien gewenst, kan u de gekozen bundel met automatische verlenging selecteren!
Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden:

Per SMS: Stuur AUTOSMSS  naar het gratis sms-nummer 1966.

Via Internet: Op Mijn ALDI TALK. Selecteer Herladen en Bundels.

Via de gratis ALDI TALK App met uw smartphone: Start de ALDI TALK App. Kies Herladen en Bundels.

Hiervoor wordt € 4 van uw beltegoed aangerekend.

Indien u niet meer wenst dat uw SMS-Bundel S automatisch hernieuwd wordt, stuur dan vòòr het einde van de validiteit van deze bundel, een sms met de tekst STOP AUTOSMSS naar 1966.

Onbeperkte schrijfvrijheid
SMS XXL

Mijn ALDI TALK
Service Personnel
Klantendienst
ALDI TALK App

Juridische informatie
 
 

Info en voorwaarden: Alle MEDIONmobile tarieven zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Telenet Group BVBA, zijn voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik en zijn enkel van toepassing voor nationaal gebruik, speciale nummers en diensten van derde partijen uitgezonderd. Je kan gebruik maken van diensten van derde partijen, maar dit verbruik zal je worden aangerekend bovenop je eventuele bundels. Na de eerste minuut betaal je per seconde. Om de tarieven van oproepen naar speciale nummers (070, 0900, 1207, ...), internationale oproepen en roaming te weten te komen, kan je naar de website www.alditalk.be surfen of bel je naar 1976 via MEDIONmobile (0,13 EUR per minuut) of naar +32 2 200 62 00 via om het even welk ander netwerk (extra kosten indien je uit het buitenland belt). Alle prijzen die worden vermeld, zijn in euro opgegeven en zijn inclusief de momenteel geldende btw. De bundels zijn enkel geldig in België gedurende een periode van 30 dagen na de activering en sijn geen automatische verlenging.

* Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod:
Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:
- Je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
- Je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
- Je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
- Je gebruikt meer dan 6 GB per maand in België.
In elk van deze gevallen behoudt Telenet Group BVBA zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.

De leverancier van de mobiele telefoniedienst is Telenet Group BVBA. ALDI en MEDION handelen in naam en voor rekening van Telenet Group BVBA.